Atena Eko

Piec Atena Eko – spełnia wymogi ekoprojektu (niska emisja zanieczyszczeń)

Moc cieplna                          7,5 kW

Wysokość                             83,4 cm

Szerokość                             47,5 cm

Głębokość                            38,4 cm

Waga                                     82 kg

Średnica rury dymowej      120 mm (usytuowanie z tyłu pieca)

Piec jest dostępny w trzech kolorach: czarnym, patyna stare złoto, patyna stare srebro

Parametry EKO:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń                 65,5 %

Emisja cząstek stałych (PM)                                                                         35 mg/m3

Emisja organicznych związków gazowych (OGC)                                      109 mg/m3

Emisja tlenku węgla (CO)                                                                            1238 mg/m3

Emisja tlenków azotu (NOx)                                                                        50 mg/m3

Opał: drewno

Polski